Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/11/49-59
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Problem oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego po orzeczeniu niekonstytucyjności

1.Uwagi wprowadzające

W przypadku nadpłaty powstałej wskutek uchylenia decyzji ostatecznej, którą ustalono zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa na podstawie przepisu ustawy podatkowej, następnie uchylonego orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego jako niekonstytucyjnego, należy rozważyć trzy przypadki możliwe do rozpoznania w świetle art. 78 § 3 pkt 1 i 2 o.p. :

1)

oprocentowanie przysługuje od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, jeśli organ przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania,

2)

oprocentowanie przysługuje od dnia wydania decyzji rozstrzygającej postępowanie wznowieniowe co do istoty, jeśli organ nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania, a nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 1 lit. a o.p. ,

3)

oprocentowanie nie przysługuje w przypadku terminowego zwrotu nadpłaty.

W myśl...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?