Problem niekonstytucyjności art. 105 ordynacji podatkowej - OpenLEX

Ślifirczyk Maciej Kazimierz, Problem niekonstytucyjności art. 105 ordynacji podatkowej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/3/64-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problem niekonstytucyjności art. 105 ordynacji podatkowej

1.

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zasadniczo nie ulega wątpliwości, że prawo do otrzymania zwrotu nadpłaty podatku, jak również prawo do otrzymania zwrotu podatku przechodzi na następców prawnych pod tytułem ogólnym. Tak dzieje się w szczególności w przypadku spadkobierców, którzy zgodnie z art. 97 o.p. przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Wprawdzie art. 98 o.p. w zakresie regulacji sytuacji prawnopodatkowej spadkobierców odsyła do zastosowania przepisów kodeksu cywilnego, jednak odesłanie to dotyczy wyłącznie odpowiedzialności spadkobierców. Kwestia przejścia na spadkobierców praw wynikających z przepisów prawa podatkowego jest zatem co do zasady przedmiotem autonomicznej regulacji zawartej w prawie podatkowym. Regulacja ta budzić może szereg wątpliwości. Jedną z nich jest zgodność z Konstytucją RP art. 105o.p. rozstrzygającego o sposobie dokonywania zwrotu nadpłat i zwrotów podatków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX