Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym - OpenLEX

Koper Radosław, Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/7-8/24-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym

Streszczenie

W opracowaniu omówiono jeden z najbardziej kontrowersyjnych i niełatwych w rozstrzygnięciu problemów w obrębie procesu karnego, dotyczący stosowania podstępu przez organ procesowy wobec uczestnika postępowania. Wywody ograniczono do zreferowania tej tematyki przez pryzmat świadka. Analizie poddano dwie zasadnicze odsłony udziału świadka w procesie karnym w postaci przesłuchania i badań (lekarskich, psychologicznych itp.). Zaprezentowano rozmaite, wielobiegunowe, poglądy doktryny i judykatury. W rezultacie sformułowano wnioski i konkluzje, które są wyrazem przyjmowanej aksjologii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX