Kuca Grzegorz, Problem deprecjonowania budżetu państwa

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/10/320-332
Autor:
Rodzaj: artykuł

Problem deprecjonowania budżetu państwa

1. Narasta problem deprecjonowania budżetu państwa oraz omijania reguł i zasad budżetowych . Na niespotykaną dotychczas skalę, na przestrzeni 25 lat stosowania Konstytucji, następuje debudżetyzacja finansów publicznych, umożliwiająca wydatkowanie środków publicznych z pominięciem budżetu państwa oraz stosowanie różnego rodzaju form wykonywania dopuszczających wykazanie wydatków w innych okresach niż są faktycznie ponoszone. Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa za rok 2020 wskazuje, że pozwala to „wykazać w budżecie państwa dowolny wynik, przez co plan ten przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej państwa” . Zjawiska tego nie można ograniczyć ani tym bardziej wyeliminować z wykorzystaniem instrumentów kontroli budżetowej określanej coraz częściej mianem mitu kontroli fiskalnej . Celem artykułu jest analiza form i metod umniejszania roli budżetu państwa jako najwyższego rangą planu finansowego uwzględniającego planowane dochody i wydatki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX