Jakubowski Aleksander, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ administrujący (organ administracji publicznej)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/2/3-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ administrujący (organ administracji publicznej)

1. Wstęp. Ustalenie statusu prawnoadministracyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje niewątpliwie wyzwaniem dla nauki prawa, skoro – jak wskazuje się w literaturze – jest to jedyny podmiot, w odniesieniu do którego pojawiają się wątpliwości co do możliwości zaliczenia go do organów administracji publicznej . Odbiciem tego jest tradycyjne określanie pozycji Prezydenta RP jako „swoistej” . Dlatego pożądana wydaje się próba rozwiania niepewności w tym obszarze.

Podjęcie tytułowego zagadnienia staje się tym bardziej ważne i aktualne, że jest ono sporne nie tylko w doktrynie, ale i w judykaturze. W III RP kwestia statusu Prezydenta RP była przedmiotem kilku okresów wzmożonego zainteresowania orzecznictwa sądów administracyjnych. Ostatni z nich wystąpił w 2021 r. na kanwie sprawy dotyczącej zaniechania przez Prezydenta RP nadania tytułu naukowego profesora. Przypadek ten, zasługujący na szersze omówienie, skłania do ponownego przemyślenia prawnoadministracyjnej pozycji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX