Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/11/7-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej a organy władzy sądowniczej - uwagi porządkujące

I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zalicza Prezydenta do organów sprawujących władzę wykonawczą obok Rady Ministrów . Jest on więc częścią dualistycznej egzekutywy i jednocześnie samodzielnym organem odgrywającym istotną rolę w realizacji zasady równoważenia i współdziałania władz. Zasada podziału władzy, sformułowana na gruncie Konstytucji, dopuszcza istnienie systemu wzajemnych oddziaływań między parlamentem, Prezydentem a rządem, ukształtowanych w pewien splot hamulców i zazębień kompetencyjnych. Zupełnie inne założenia rozstrzygają o pozycji władzy sądowniczej, ponieważ podstawową zasadą, na której opiera się judykatywa, jest niezależność sądownictwa .

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie relacji głowy państwa z władzą sądowniczą. Z uwagi na specyficzną pozycję ustrojową Prezydenta RP oraz dość szeroki wachlarz kompetencji odnoszących się do judykatywy, a także uprawnień sądownictwa wobec głowy państwa, problematyka wydaje się być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?