Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/12/24-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prezentacja przetworzonego Znaku Polski Walczącej w ramach zgromadzeń publicznych

1. Wstęp. Celem artykułu jest ustalenie, jak w świetle orzecznictwa sądów krajowych wyznaczone są granice prezentowania przetworzonego Znaku Polski Walczącej w ramach zgromadzeń publicznych. Przedmiotem analizy jest ustawa z 10.06.2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej , której art. 3 ust. 1 wprowadza do polskiego porządku prawnego wykroczenie publicznego znieważenia Znaku Polski Walczącej. Następnie porównywane będą orzeczenia sądów pierwszej i drugiej instancji w trzech dotychczasowych sprawach dotyczących prezentacji zmodyfikowanego znaku w ramach zgromadzeń publicznych. Zanalizowane zostanie dostępne orzecznictwo na temat znieważenia Znaku Polski Walczącej w powyższym kontekście. W artykule przywołany jest również standard Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., dotyczący karykatury i posługiwania się symbolami jako elementem wolności wypowiedzi.

2. Znak Polski Walczącej jako przedmiot ustawowej ochrony. Znak graficzny Polski Walczącej składa się z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?