Grzybczyk Katarzyna, Prawo własności intelektualnej a niewymienne tokeny (NFT)

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/6/5-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo własności intelektualnej a niewymienne tokeny (NFT)

Niewymienne tokeny (NFT) to najnowsze i wciąż budzące emocje osiągnięcie technologiczne blockchain, które znalazło zastosowanie w świecie sztuki cyfrowej, przedmiotów kolekcjonerskich oraz dóbr luksusowych, choć także w obrocie nieruchomościami, zarówno rzeczywistymi, jak i wirtualnymi. NFT oznacza zasób cyfrowy (lub jednostkę danych), bez stałej, sztywnej wartości, zaś każda jednostka jest wyjątkowa i indywidualna, a jej nabycie potwierdzone odpowiednim certyfikatem autentyczności. Choć NFT to ciąg zer i jedynek zapisanych w kodzie binarnym, to jednak może reprezentować zróżnicowane zasoby, uprzednio zdygitalizowane: obrazy i fotografie, animacje, wpisy na Twitterze, modele 3D fragmentów ludzkiego ciała, nieruchomości, a nawet emocje. Zawartość konkretnego tokena decyduje o problemach prawnych z nim związanych, do rozwiązania których stosujemy na razie tradycyjne konstrukcje prawne. Czy są one wystarczające dla świata wirtualnego, to się zapewne wkrótce okaże.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX