Osajda Konrad, Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2008 r., cz. I.

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2009/2/5-16
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2008 r., cz. I.

Ostatnio publikowane na łamach "Glosy" analizy orzecznictwa koncentrowały się wokół problematyki prawa spółek handlowych. Tymczasem równolegle dynamicznie rozwija się judykatura na tle prawa upadłościowego . Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie najważniejszych orzeczeń w tym zakresie z 2008 r. Dotyczą one różnorodnej problematyki, którą da się ująć w następujące zagadnienia tematyczne poruszone w przedstawianym przeglądzie orzecznictwa: ochrona wierzycieli masy upadłości, skutki ogłoszenia upadłości oraz likwidacja masy upadłości. Natomiast w następnym opracowaniu zostaną omówione kwestie z zakresu postępowania upadłościowego oraz pozbawienia prawa do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 p.u.n.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX