Pchałek Marcin, Prawo środowiska Unii Europejskiej a rozwój śródlądowych dróg wodnych

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/11/18-24
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo środowiska Unii Europejskiej a rozwój śródlądowych dróg wodnych

Autor podejmuje się przedstawienia obiektywnych przesłanek dopuszczalności i skutków realizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym w świetle przepisów o ochronie środowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX