Prawo pokrzywdzonego do uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego - OpenLEX

Hermeliński Wojciech, Nita-Światłowska Barbara, Prawo pokrzywdzonego do uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/2/23-38
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawo pokrzywdzonego do uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego

Słowa kluczowe: pokrzywdzony przestępstwem, postępowanie karne, prawo do sądu

1. Przyjmując rolę procesową oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, pokrzywdzony może wszcząć postępowanie sądowe w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego, wnosząc do sądu własny akt oskarżenia. Ta możliwość, działania przez pokrzywdzonego zamiast oskarżyciela publicznego, ma na celu zapewnienie mu realizacji uprawnień wynikających z faktu bezpośredniego naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego przez przestępstwo w sytuacji, w której oskarżyciel publiczny nie działa, a istnieje uzasadnione podejrzenie, że do takiego naruszenia doszło . Koresponduje ona z deklarowanym w art. 2 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego celem postępowania karnego, jakim jest takie jego ukształtowanie, aby uwzględnione zostały m.in. prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Wiąże się ponadto z art. 297 § 1 pkt 4k.p.k., który określając cele postępowania przygotowawczego, wskazuje, że zalicza się do nich m.in. wszechstronne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX