Prawo pokrewne wydawców prasy - OpenLEX

Markiewicz Ryszard, Prawo pokrewne wydawców prasy

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/4/5-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo pokrewne wydawców prasy

W artykule omówiono nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy przewidziane w dyrektywie 2019/790 z 17.04.2019 r. Było i jest ono przedmiotem dyskusji dotyczącej celowości jego ustanowienia, poprawności przyjętej techniki legislacyjnej oraz sposobów jego implementacji. Artykuł przedstawia te kontrowersje i proponuje albo sposoby ich rozwiązania albo – przynajmniej – ograniczenia związanych z nimi niepewności co do zasad ochrony nowego prawa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX