Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego - OpenLEX

Zięba-Załucka Halina, Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/4/19-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego

Prawo petycji jest w Polsce prawem konstytucyjnym wynikającym z art. 63 Konstytucji RP. Autorka przedstawia przygotowany przez Senat projekt ustawy o petycjach, wskazując, że do tej pory nie wykonano zapowiedzi konstytucyjnej w tym zakresie. Zauważa też, że prawo petycji jako prawo konstytucyjne występuje w wielu państwach europejskich. Artykuł zawiera także informacje na temat rodzajów, zakresu i funkcji petycji w różnych systemach prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX