Śniecikowski Wiesław, Prawo osób wierzących do uzewnętrzniania religii

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/4/45-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo osób wierzących do uzewnętrzniania religii

Coraz częściej występują przypadki kwestionowania wolności osób wierzących do uzewnętrzniania religii. Przybierają one różne formy. Zwykle negowanie tej wolności dotyczy obszarów związanych z życiem publicznym, czego przykładem może być próba usunięcia krzyża z sali sejmowej czy też inicjatywa zbierania podpisów w celu usunięcia religii ze szkół. Czy obecność krzyża na ścianie w gabinecie wójta, czy też wizerunek naszego świętego papieża Polaka Jana Pawła II jest realizacją korzystania z wolności uzewnętrzniania religii, czy też naruszeniem świeckości państwa? Te i inne inicjatywy, nieraz wynikające po prostu z niezrozumienia praw innych czy też mające charakter antyreligijnych aktów, przyczyniają się do tworzenia atmosfery nieprzychylności dla religii, a w niektórych sytuacjach wręcz demonicznej walki z nią. Pewnie dałoby się tego uniknąć, gdyby inicjatorzy tych przedsięwzięć znali aktualny porządek prawny w tym zakresie, tym bardziej że Rzeczpospolita Polska jest wspólnotą wszystkich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX