Sierpowska Iwona, Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego - zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/11/19-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego - zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego

Zasiłek stały jest świadczeniem zapewniającym dochód osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie utrzymania na poziomie minimum egzystencji. Przyznanie tego świadczenia częściowo jest oparte na zasadzie uznaniowości, która może prowadzić do niejednakowego traktowania osób niepełnosprawnych znajdujących się w podobnych sytuacjach. Wątpliwości dotyczą w szczególności rozstrzygania takich problemów, jak: możliwość łączenia zasiłku stałego z pracą zarobkową, określenie początkowej daty okresu zasiłkowego oraz uznanie ciągłości świadczenia w okresie oczekiwania na wydanie kolejnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności. Ustaleniem jednolitej wykładni zajęła się judykatura, niemniej – jak podkreśla autorka – linia orzecznicza i ukształtowana na jej podstawie praktyka będą wymagały weryfikacji w związku z orzeczoną niekonstytucyjnością jednego z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX