Boch Błażej, Prawo łaski w prawie polskim. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/7-8/128-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo łaski w prawie polskim. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda

Słowa kluczowe: prawo łaski, Konstytucja RP, darowanie kary

1.Wprowadzenie

Prawo łaski jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych, choć występującą w zdecydowanej większości państw demokratycznych , instytucji. Ułaskawienie definiuje się jako „akt indywidualny, który dotyczyć może wszystkich kar prawomocnie orzeczonych, darując je w całości lub łagodząc” . Akt ten traktuje się jako „instytucję przeznaczoną do regulowania w sposób zgodny ze względami słuszności tych wypadków, w których postępowanie, pomimo że nie jest w sprzeczności z wymogami ustawy karnej, mogłoby prowadzić do oczywistej, ale niesłusznej krzywdy skazanego” . Jednakże, ze względu na to, że instytucja ta została w niezwykle lakoniczny sposób opisana w Konstytucji RP (art. 139) i tylko jako pewne uszczegółowienie uregulowano w Kodeksie postępowania karnego tryb postępowania w przedmiocie ułaskawienia, wskazać należy, że jej charakter prawny może budzić wiele wątpliwości . W związku z tym istnieje poważne ryzyko wykorzystywania tej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX