Gardziel Monika Katarzyna, Prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/7-8/100-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo dziecka do wyrażania własnych poglądów

Słowa kluczowe: wysłuchanie dziecka, wola dziecka, podmiotowość dziecka, sąd opiekuńczy

1.Wprowadzenie

Przez stulecia kultura, cywilizacja i przepisy prawa spychały dzieci w świat ciszy społecznej. Dzieci były niezauważalne i nie miały głosu. Dopiero w latach 20. XX wieku uznano, iż dziecko jest podmiotem praw człowieka, które wynikają z godności osobowej oraz niepowtarzalności dziecka jako człowieka, przysługują każdemu dziecku, nie można ich pozbawić czy się ich zrzec. W dniu 20.11.1989 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła pierwszy, prawnie wiążący dokument regulujący kwestię praw dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka . Według postanowień Konwencji, dziecko ma godność i jest podmiotem praw człowieka . Nastąpiła wówczas zmiana perspektywy sposobu dostrzegania dziecka. Wskazano, że dzieci zasługują na zaspokojenie swoich potrzeb, nabierają wiedzy i umiejętności, by domagać się swych praw, a instytucje, w tym sądy, mają obowiązek przestrzegać podmiotowych praw dzieci.

Prawo dziecka do jego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX