Stojanowska Wanda, Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/1/117-131
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny)

1. Uwagi wstępne. Kanwą do rozważań w niniejszym artykule była książka Pawła Jarosa zatytułowana Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych”. Zakres ich ujęcia został podyktowany niezwykle ważną problematyką, przedstawianą przez autora w sposób – niestety – błędny i pod wieloma względami nierzetelny, poczynając od samego tytułu książki, następnie przez zawarte w niej wywody mające uzasadnić kuriozalne twierdzenia, a kończąc na wnioskach de lege ferendawprowadzających rewolucyjne zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pikanterii tej wstępnej zapowiedzi dodaje niewątpliwy i łatwy do sprawdzenia fakt włączenia do omawianej książki obszernych tekstów innych autorów w dosłownym brzmieniu, traktowanych przez P. Jarosa jako własne. Książka zawiera wiele poglądów autora opartych na fałszywych przesłankach. Sugestywny, a niekiedy wręcz demagogiczny sposób ich prezentowania może wprowadzić w błąd czytelnika nieznającego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX