Piaskowska Olga Maria, Piesiewicz Piotr F., Prawo do zawarcia związku jednopłciowego jako wyraz poszanowania prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/5/13-22
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawo do zawarcia związku jednopłciowego jako wyraz poszanowania prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego

Autorka porusza problematykę polskich rozwiązań legislacyjnych oraz utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie braku możliwości odnotowania zmiany stanu cywilnego osoby, która zawarła małżeństwo z osobą tej samej płci, jako naruszających EKPC. Autorka zwraca uwagę na różnicę pomiędzy umożliwieniem zawierania związków sformalizowanych przez osoby tej samej płci, a czym innym jest uznawanie skutków prawnych tego rodzaju związków zawartych skutecznie w świetle przepisów prawa obcego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX