Gałęska-Śliwka Anita, Prawo do świadomego planowania rodziny – wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/2/78-114
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do świadomego planowania rodziny – wybrane zagadnienia

Streszczenie

Prawo do świadomego planowania rodziny jest prawem rozległym i mieści w sobie zarówno aspekty edukacyjne, jak i stricte medyczne czy prawne. Z uwagi na rozległość i interdyscyplinarność tematyki zakres niniejszego artykułu koncentruje się głównie wokół ewolucji polskich rozwiązań prawnych na tle tzw.: „przepisów aborcyjnych”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX