Prawo do otrzymania oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji organu podatkowego - OpenLEX

Strzelec Dariusz, Prawo do otrzymania oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji organu podatkowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/8/13-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do otrzymania oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku uchylenia decyzji organu podatkowego

W praktyce w toku sporów prowadzonych pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, w sytuacjach gdy decyzja podatkowa zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego także w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, organy podatkowe – odmawiając wypłaty oprocentowania od należnej podatnikowi nadpłaty – próbują lansować tezy zastanawiające, oparte na fragmentach jednego przepisu ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – bez szerszego rozważenia, jakie funkcje spełnia oprocentowanie nadpłaty. Niestety, niekiedy tego typu konstrukcje spotykają się z uznaniem w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dlatego warto przyjrzeć się problemowi oprocentowania nadpłaty powstałej w związku z uchyleniem decyzji organu podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX