Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/9/148-165
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawo do obrony w procesie karnym Królestwa Arabii Saudyjskiej

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest prezentacja regulacji odnoszących się do prawa do obrony w toku śledztwa i postępowania sądowego w Arabii Saudyjskiej. Autorzy wskazują, że Arabia Saudyjska jest krajem nieposiadającym konstytucji, w którym znaczącą rolę odgrywają normy prawa religijnego (Koran), a pełnię władzy wykonawczej i sądowniczej skupia w swoim ręku król, który jest najwyższym sądem apelacyjnym i jednocześnie organem stosującym prawo łaski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację