Fleszer Dorota, Prawo do lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego na gruncie orzecznictwa

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/4/45-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego na gruncie orzecznictwa

W naszej strefie klimatycznej mieszkanie zaliczane jest do dóbr niezbędnych do godnej egzystencji człowieka. Jest to również dobro kosztowne, nie każdy jest w stanie je sobie zapewnić samodzielnym staraniem. Dlatego też wraz z rozszerzaniem się zakresu opiekuńczej działalności państwa pojawiły się formy pomocy mieszkaniowej. Jedną z nich jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Nie oznacza to jednak, że gmina ma obowiązek zapewnić mieszkanie każdemu mieszkańcowi gminy. Wyłącznymi przesłankami wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy są kryterium dochodowe, które rada gminy ustala w uchwale, a także warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX