Kmiecik Zbigniew R., Prawo do dysponowania własnym ciałem

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/10/5-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawo do dysponowania własnym ciałem

Streszczenie

Liberalne doktryny filozoficzne roją się od sloganów o godności człowieka, ale koncepcję tę wykorzystują często w wątpliwych moralnie celach, jak zgoda na nieograniczoną aborcję lub całkowity zakaz kary śmierci, nawet wobec sprawców bestialskich zbrodni. Nie dostrzegają natomiast kwestii godności, a raczej ignorują ją, hołdując rozmaitym paternalistycznym rozwiązaniom prawnym przyjmowanym w różnych dziedzinach życia społecznego. Niniejszy artykuł poddaje analizie przejawy niedopuszczalnego paternalizmu w sferze jednego z najbardziej podstawowych praw naturalnych człowieka, jakim jest prawo do własnego ciała i dysponowania nim według uznania. W tym kontekście autor porusza kwestie prawa do samodzielnego leczenia się, dysponowania swoimi organami, surogacji, eutanazji i aborcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX