Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników - OpenLEX

Czarnecki Jacek, Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników

Artykuły
Opublikowano: CDZ./7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników

Nowe technologie coraz śmielej wkraczają w obszar energetyki, czego wyrazem są m.in. inteligentne czytniki energii elektrycznej. Ich instalacja jest już wymogiem prawnym, choć wciąż nie został on prawidłowo implementowany do polskiego porządku prawnego.

Inteligentne liczniki jako element inteligentnej sieci

Inteligentna sieć (ang. smart grid) elektroenergetyczna charakteryzuje się bieżącą komunikacją i wymianą informacji między wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej – przede wszystkim producentami, dystrybutorami oraz konsumentami. Jej nieodłącznym elementem jest inteligentne opomiarowanie (ang. smart metering), czyli mierzenie poboru energii za pomocą inteligentnych liczników energii.

W odróżnieniu od liczników tradycyjnych, liczniki inteligentne umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i systemem. Pozwalają one dokonywać pomiaru zużycia energii elektrycznej w krótkich, wynoszących jedną godzinę lub mniej, interwałach czasowych. Wdrożenie inteligentnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX