Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta, Michałowska Kinga, Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: PP 2009/9/26-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

W dniu 20 września 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.s.d.g.). Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców oraz potrzebami obrotu gospodarczego w nowelizacji uwzględniono postulat wprowadzenia prawnej konstrukcji czasowego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Autorki omawiają podatkowe aspekty zawieszenia działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX