Artykuły
Opublikowano: Glosa 2015/2/112-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnopodatkowe aspekty rozliczeń majątkowych pomiędzy spółką prawa handlowego a jej wspólnikiem (akcjonariuszem) - przegląd orzecznictwa

W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje stanowisko, że rozliczenia majątkowe pomiędzy wspólnikiem a spółką prawa handlowego, polegające na przysporzeniu dokonanym przez spółkę na rzecz wspólnika (m.in. wypłata dywidendy w formie niepieniężnej, wypłata wynagrodzenia za umorzenie udziałów, przekazanie wspólnikowi składników majątkowych w toku postępowania likwidacyjnego), nie skutkują powstaniem po stronie spółki przychodu z odpłatnego zbycia składników majątkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?