Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/4-5/153-181
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarne aspekty ustaw regulujących rynek usług turystycznych

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są przestępstwa i wykroczenia bezpośrednio odnoszące się do rynku usług turystycznych w naszym kraju, które zawarte są w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz w Kodeksie wykroczeń. Przede wszystkim omówione zostały przepisy sankcjonowane (administracyjne) znajdujące się w pierwszym z wymienionych aktów pranych i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a następnie wspomniane wyżej normy prawnokarne. Problematyka ta, jak do tej pory, nie była przedmiotem rozważań na gruncie prawa karnego materialnego (poza Kodeksem wykroczeń). Usługi turystyczne stały się ważną gałęzią polskiej gospodarki, zatem Autor nieco uwagi poświęcił obowiązującym w tym zakresie regulacjom karnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?