Prawnokarne aspekty praktyk sadomasochistycznych - OpenLEX

Krajewski Radosław, Prawnokarne aspekty praktyk sadomasochistycznych

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/6/22-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarne aspekty praktyk sadomasochistycznych

Słowa kluczowe: praktyki sadomasochistyczne, uszkodzenie ciała, pozbawienie wolności, przestępstwo

Wybitny znawca prawa karnego seksualnego, jakim był Marian Filar, przed laty słusznie twierdził, że każdemu wolno dostarczać sobie przyjemności seksualnej w preferowany przez siebie sposób, oczywiście jeśli nie jest to związane z naruszeniem wolności seksualnej innej osoby od wszelkich form przymusu seksualnego . Preferencje w tym zakresie mogą być bardzo różne, byleby ich realizacja nie naruszała właśnie wolności seksualnej drugiej osoby lub innych dóbr podlegających prawnej ochronie czy to w perspektywie indywidualnej, czy społecznej, i to niezależnie od przesłanek takiej ochrony, którymi mogą być poszanowanie życia, zdrowia, moralności i innych wartości. Ocena tych preferencji z punktu widzenia jakkolwiek pojmowanych standardów lub nietypowości czy nawet dewiacji jest drugorzędna – choć mająca znaczenie – o ile zachowania seksualne mają miejsce w formule dobrowolności ich uczestników,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX