Kaczmarski Bartosz, Miśkiewicz Aleksandra, Prawnokarne aspekty mechanizmu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/10/90-124
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarne aspekty mechanizmu odwróconego łańcucha dystrybucji leków

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania są rozważania dotyczące mechanizmu odwróconego łańcucha dystrybucji leków jako przepisu pozakodeksowego, wprowadzającego typ czynu zabronionego ujętego w art. 126b ustawy Prawo farmaceutyczne. Artykuł ma na celu analizę obecnie funkcjonującego modelu prawnego, w którym osadzone są działania organów wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie płaszczyzny materialnoprawnej, obejmującej przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, oraz właściwe przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX