Grysla Martyna, Prawnokarna ochrona zwierząt – wybrane zagadnienia. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/10/90-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarna ochrona zwierząt – wybrane zagadnienia. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę wybranych zagadnień prawnokarnej ochrony zwierząt w Polsce. Autorka analizuje pojęcia takie jak zakres przedmiotowy ustawy o ochronie zwierząt, aspekt wielowątkowości podmiotowości zwierząt i koncepcję dobrostanu. Dodatkowo w ramach przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem zbadane zostają sposoby interpretacji sformułowań takich jak: zadawanie bólu a cierpienia oraz kontrowersyjności zamiaru ewentualnego. Analiza wskazanych powyżej pojęć stanowić będzie podstawę do postawienia przez autorkę tez de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX