Prawnokarna ochrona głów państw i innych organów konstytucyjnych versus wolność wypowiedzi - polskie rozwiązania na tle... - OpenLEX

Krzywoń Adam, Prawnokarna ochrona głów państw i innych organów konstytucyjnych versus wolność wypowiedzi - polskie rozwiązania na tle standardów europejskich

Artykuły
Opublikowano: EPS 2013/5/19-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarna ochrona głów państw i innych organów konstytucyjnych versus wolność wypowiedzi - polskie rozwiązania na tle standardów europejskich

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat funkcjonowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej jako EKPCz lub Konwencja) został wypracowany bardzo dokładny standard w zakresie szeroko rozumianej swobody wypowiedzi (art. 10 Konwencji). Zarówno w doktrynie polskiej, jak i europejskiej został on szczegółowo podsumowany i omówiony. Ze względu na tematykę niniejszego opracowania, koncentruję się jedynie na pewnym wycinku wolności słowa, pomijając tu niektóre zagadnienia o charakterze generalnym. Aby prawidłowo ocenić polskie regulacje karne, chroniące organy władzy publicznej, oraz powstałe na ich tle orzecznictwo, należy się skupić przede wszystkim na jurysprudencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) w zakresie reguł debaty politycznej i przeanalizować te orzeczenia, w których badał on kolizję wolności wypowiedzi z prawną (karną i cywilną) ochroną instytucji państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX