Prawnokarna ochrona członków zespołu ratownictwa medycznego - OpenLEX

Wąsik Damian, Prawnokarna ochrona członków zespołu ratownictwa medycznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/4-5/97-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarna ochrona członków zespołu ratownictwa medycznego

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przybliżenie granic prawnokarnych gwarancji bezpieczeństwa członków zespołów ratownictwa medycznego oraz ważniejszych wniosków sformułowanych na kanwie wykładni wybranych przepisów Kodeksu karnego, które znajdują zastosowanie w omawianych okolicznościach. W opracowaniu uwzględniono m.in. wytyczne Prokuratora Generalnego nr 9/2018 (PK II P 431.72.2018) w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także orzecznictwo sądowe dotyczące stosowania art. 222 k.k., art. 223 § 1 i 2 k.k., art. 224 § 2 i 3 k.k. i art. 226 § 1 k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX