Jaskuła Anna, Prawnokarna ocena przyjęcia i udzielenia korzyści majątkowej po zaprzestaniu pełnienia funkcji publicznej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/3/84-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarna ocena przyjęcia i udzielenia korzyści majątkowej po zaprzestaniu pełnienia funkcji publicznej

Streszczenie

Artykuł dotyczy odpowiedzialności osoby, która po dokonaniu czynności służbowej utraciła przymiot osoby pełniącej funkcję publiczną, ale przyjęła korzyść majątkową pozostającą w związku z wcześniej dokonaną czynnością. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że osoba taka nie poniesie odpowiedzialności karnej za przyjęcie korzyści, a jedynie za przyjęcie obietnicy (jeśli taką obietnicę przyjęła w czasie pełnienia funkcji). Wynika to z określenia kręgu podmiotów przestępstwa z art. 228 k.k. przez odwołanie się do treści art. 229 k.k. oraz z powiązania znamienia „osoby pełniącej funkcję publiczną” z czasem udzielenia korzyści, a nie dokonania czynności służbowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX