Dubiel Michał, Wąsik Damian, Prawnokarna ocena niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/3/91-102
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawnokarna ocena niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi jedno z nielicznych w polskiej literaturze prawa karnego pozycji piśmienniczych poświęconych prawnokarnym aspektom problematyki niezłożenia sprawozdania finansowego z działalności podmiotu gospodarczego w ustawowym terminie we właściwym rejestrze sądowym. W artykule omówiono aspekty materialnokarne i karnoprocesowe ww. zagadnienia w oparciu o analizę orzecznictwa sądowego w sprawach karnych z art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w tym m.in. przesłanki, którymi należy kierować się w ocenie szkodliwości społecznej czynu, a także okoliczności, na które należy zwracać szczególną uwagę przy ustalaniu osób odpowiedzialnych za zaniechanie obowiązku rejestrowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX