Prawnoautorska ochrona złośliwego oprogramowania - OpenLEX

Doniec Justyna, Prawnoautorska ochrona złośliwego oprogramowania

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2021/2/39-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawnoautorska ochrona złośliwego oprogramowania

Słowa kluczowe: złośliwe oprogramowanie, programy komputerowe, malicious software, malware, wirus, dyrektywa o ochronie programów komputerowych, dyrektywa 2009/24, licencja dorozumiana

1.Wstęp

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Wydaje się jednak, że prawnoautorska ochrona oprogramowania nie jest szyta na miarę dla tego typu utworów, a próba dopasowania utrwalonej wcześniej formy nie zawsze okazuje się właściwa. Różnica w utworach w rozumieniu artystycznych kreacji, w porównaniu z oprogramowaniem, przejawia się w szczególności w celu, w jakim te (u)twory powstają. Oprogramowanie pełni głównie funkcje techniczne, utwory muzyczne czy plastyczne mają walor zdecydowanie bardziej artystyczny czy rozrywkowy. Z perspektywy prawnej we właściwym dopasowaniu regulacji nie pomaga także szybki rozwój technologii, który powoduje powstawanie coraz to nowych problemów prawnych (np. AI, IoT). Fakt, że wiele działań życia codziennego zostało przeniesionych do sieci, doprowadził do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX