Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego - OpenLEX

Bukowski Zbigniew, Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/7/50-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne uwarunkowania ochrony przed smogiem pochodzącym z emisji ze źródeł liniowych na przykładzie transportu drogowego

Jedną z przyczyn zjawiska określanego mianem smogu jest emisja z transportu drogowego. Regulacje dotyczące ograniczenia emisji substancji powodujących zjawisko smogu występują zarówno w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawach krajowych państw członkowskich UE. Jedną z najważniejszych instytucji prawnych w tym zakresie stała się strefa ograniczonej emisji komunikacyjnej. Tego typu strefy wprowadzono w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich, jednak w Polsce, jak na razie, żadna taka strefa nie powstała. Polskie przepisy nie przewidują bezpośredniej możliwości ustanowienia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w mieście, co wymagałoby – wnioskując de lege ferenda – zmian. Z istniejących instytucji prawnych za najwłaściwszą w zakresie wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów należy uznać program ochrony powietrza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX