Nawrocki Maciej, Prawne problemy odzyskania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/2/29-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne problemy odzyskania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

Problematyka związana z odzyskaniem nieruchomości przejętych na mocy dekretu z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (dalej: dekret) pozostaje ciągle aktualna. Biorąc pod uwagę niską świadomość prawną w polskim społeczeństwie, w zasadzie jedynie osoby mające wiedzę prawniczą są w stanie zrozumieć, że przepisy wprowadzone 70 lat temu, w czasach całkowicie odmiennego ustroju politycznego, w innych uwarunkowaniach społeczno-politycznych, obowiązują do dzisiaj. Wykładnia przepisów dekretu jest dokonywana w dalszym ciągu zarówno przez sądy powszechne oraz administracyjne, jak i przez organy administracji publicznej dokonujące oceny konkretnego stanu faktycznego związanego z nieruchomością przejętą na cele reformy rolnej. O tym, jak skomplikowana i jednocześnie kontrowersyjna jest to materia, świadczy m.in. odmienne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego względem poglądów prezentowanych w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Niniejszy artykuł, z uwagi na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy