Gruszecki Krzysztof, Prawne podstawy oceny wpływu na środowisko oddziaływań skumulowanych

Artykuły
Opublikowano: ST 2012/3/58-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne podstawy oceny wpływu na środowisko oddziaływań skumulowanych

Prawidłowo realizowana ochrona środowiska musi uwzględniać również występowanie oddziaływań skumulowanych. Artykuł pokazuje, że celowi temu w praktyce służy zasada przezorności oraz postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W jej ramach występuje konieczność uwzględnienia oddziaływań skumulowanych wynikających z realizacji różnych przedsięwzięć. W procesie tym duże znaczenie mają również przedsięwzięcia podprogowe, które samodzielnie oceniane nie wymagałyby przeprowadzenia takiej oceny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX