Prawne podstawy działania gmin za pomocą instrumentów planistycznych w zakresie migracji - OpenLEX

Brzezińska-Rawa Anna, Sylwestrzak Dorota, Prawne podstawy działania gmin za pomocą instrumentów planistycznych w zakresie migracji

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/9/65-76
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawne podstawy działania gmin za pomocą instrumentów planistycznych w zakresie migracji

Celem opracowania jest określenie prawnych podstaw działania gmin za pomocą instrumentów planistycznych w zakresie migracji. W artykule przeprowadzono delimitację zakresu wpływu gmin na migracje. Analizowana jest przydatność poszczególnych gminnych instrumentów planistycznych do sprostania wyzwaniom przestrzennym wynikającym z migracji wewnętrznych. Zjawiska migracyjne, do których są obecnie adresowane instrumenty planistyczne, będą obejmowały przemieszczanie się ludności, ale tylko takie, które wiąże się z trwałą zmianą miejsca zamieszkania. W konkluzji stwierdzono, że gminna polityka przestrzenna nie jest wystarczająca do przeciwdziałania zjawisk migracyjnych – ani obecnych, ani też przyszłych. Z tego powodu wymaga ona wsparcia systemowego. Krokiem w dobrym kierunku wydaje się silniejsze zintegrowanie planowania przestrzennego z polityką rozwoju. Obecne formy tej integracji, zwłaszcza likwidacja Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, wydają się mocno dyskusyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX