Prawne i organizacyjne aspekty popularyzacji dziedzictwa kulturowego - pryncypia - OpenLEX

Musiał-Gąsiorowska Anna, Prawne i organizacyjne aspekty popularyzacji dziedzictwa kulturowego - pryncypia

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/3/27-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne i organizacyjne aspekty popularyzacji dziedzictwa kulturowego - pryncypia

Słowa kluczowe: kultura, dziedzictwo kulturowe, zabytek, edukacja, popularyzacja dziedzictwa, administracja publiczna, administracja rządowa

1.Wstęp

Dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej stanowi ważny czynnik kształtujący tożsamość człowieka. Wyrażenie dziedzictwo kultury, stosowane wymiennie z wyrażeniem dziedzictwo kulturowe, obejmuje swoim zakresem szereg zjawisk kulturowych, na które składają się język, obyczaje, obrzędy, przedmioty codziennego użytku, artefakty artystyczne, architektura, wszystkie aspekty działalności człowieka. Zgodnie z art. 2 Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa , przyjętej w Faro w 2005 r., dziedzictwo kulturowe rozumiane jest jako: „zbiór zasobów odziedziczonych z przeszłości, który niezależnie od własności, postrzegany jest przez ludzi jako odzwierciedlenie i wyraz ich nieustannie ewoluujących wartości, przekonań, wiedzy i tradycji. Obejmuje ono wszystkie aspekty środowiska wynikające z interakcji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX