Iwanowski Stefan, Prawne formy organizowania się społeczeństwa

Artykuły
Opublikowano: ST 2010/1-2/22-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne formy organizowania się społeczeństwa

W artykule przedstawiono propozycję podmiotowej systematyzacji form organizowania się społeczeństwa w sferze tzw. trzeciego sektora. Na podstawie analizy stanu normatywnego i praktyki Autor wyodrębnił pięć form organizacyjnych grupowego społecznego działania, co stworzyło ramy pojęciowe do dalszych badań nad tą problematyką, do porównywania cech wymienionych typów organizacji i określania ich miejsca i roli w praktyce życia społecznego. Na uwagę zasługuje nawiązanie do oceny istoty i pochodzenia samorządu terytorialnego, sformułowanie zasady degresji (zstępowania) w sferze społecznego działania oraz próba sprecyzowania (odróżnienia) pojęć „samorządu” i „organizacji samorządnej”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX