Prawne aspekty wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości - OpenLEX

Strzałkowski Tomasz, Prawne aspekty wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/11/53-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne aspekty wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości

Artykuł porusza problematykę stosowania jednego z uprawnień, jakie ustawa z 6.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przyznała mniejszościom narodowym i etnicznym żyjącym w Polsce, a mianowicie możliwości wprowadzania dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości. Jak pokazuje praktyka, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych chętnie korzystają z tego prawa. Istniejące doświadczenia związane z wprowadzaniem dodatkowych nazw ukazały jednak mankamenty istniejących regulacji prawnych, a także zastrzeżenia do działalności w tym obszarze szeroko rozumianych podmiotów władzy publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX