Prawne aspekty uboju rytualnego w Polsce (uwagi do wyroku TK w sprawie K 52/13) - OpenLEX

Ochmann Paweł, Pisz Maciej, Prawne aspekty uboju rytualnego w Polsce (uwagi do wyroku TK w sprawie K 52/13)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/1/108-117
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawne aspekty uboju rytualnego w Polsce (uwagi do wyroku TK w sprawie K 52/13)

1. Po ponad ośmiogodzinnej rozprawie 10.12.2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących uboju rytualnego (uboju zwierząt bez ich ogłuszania, dokonywanego według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne) . W sprawie K 52/13 wnioskodawcą był związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej), posiadający legitymację szczególną w postępowaniu przed TK (art. 191 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 191 ust. 2 Konstytucji). Problem konstytucyjny sprowadzał się zaś do pytania, czy w świetle wolności religii (art. 53 ust. 1–2 i 5 Konstytucji, art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności ) dopuszczalne są przepisy ustawowe niezezwalające na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej .

Zagadnienie konstytucyjności przepisów ustawowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX