Czechowski Marcin, Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w służbach mundurowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/6/128-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w służbach mundurowych

1. Uwagi wstępne. Termin „służby mundurowe” nie występuje w języku prawnym. Podmioty, które współuczestniczą w osiąganiu celów państwa: zapewnienia mu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa obywateli, określane są przez ustawodawcę jako formacje umundurowane bądź specjalne , a także jako Siły Zbrojne RP . Termin ten pojawia się natomiast w języku prawniczym używany jest w znaczeniu konwencjonalnym . Służby mundurowe liczą łącznie 260 800 osób zatrudnionych w ramach stosunku służbowego (110,1 tys. żołnierzy zawodowych, 150,7 tys. funkcjonariuszy) . Pomimo sporej liczebności kwestia ich zatrudnienia stanowiła jeszcze do niedawna swoistą terra incognita i dopiero na przestrzeni kilku ostatnich lat stała się obiektem zainteresowania przedstawicieli nauk prawnych . Tylko parę publikacji dotyczy problematyki przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w służbach mundurowych . Problematyka ta jest zaś od wielu lat przedmiotem analizy i działań Rzecznika Praw Obywatelskich, a w styczniu 2019...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX