Guzik-Makaruk Ewa Monika, Hołda Mateusz K., Prawne aspekty pozyskiwania i wykorzystywania ludzkich tkanek i narządów post mortem w celach naukowych i dydaktycznych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/4/118-133
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Prawne aspekty pozyskiwania i wykorzystywania ludzkich tkanek i narządów post mortem w celach naukowych i dydaktycznych

1. Wprowadzenie. Medycyna stanowi specyficzną gałąź nauki. Mimo znacznego, wręcz geometrycznego postępu w metodach badań biomedycznych wciąż znaczna ich część przeprowadzana jest w oparciu o ludzki materiał biologiczny pobrany z ciała człowieka – zarówno za jego życia, jak i po śmierci. W wielu przypadkach ludzka tkanka nie może być zastąpiona przez żaden inny obiekt badawczy (w tym tkanki zwierzęce, hodowle komórkowe i analizy in silico) i jedynie jej użycie pozwala na prowadzenie fundamentalnych badań przyczyniających się m.in. do poznawania mechanizmów fizjologicznych, obserwowania przebiegu procesów chorobowych, rozwijania narzędzi diagnostyczno-leczniczych, wytwarzania leków i redukcji ryzyka procedur leczniczych . Należy zauważyć także odmienność źródeł pozyskiwania ludzkiej tkanki. Chociaż pobieranie tkanek pochodzenia ludzkiego dla celów naukowych w większości odbywa się podczas wykonywanych procedur diagnostycznych lub leczniczych, to nie każdy rodzaj tkanki można pobrać za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX