Janikowski Jarosław, Prawne aspekty posiadania niebezpiecznych psów

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/5/111-128
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawne aspekty posiadania niebezpiecznych psów

Streszczenie

Prawnokarne aspekty posiadania niebezpiecznych psów, to kwestia dotychczas nieporuszana w doktrynie prawniczej w formie osobnego opracowania. Obecność w przestrzeni publicznej niebezpiecznych psów powinna być przez prawo optymalnie regulowana, gdyż niewłaściwe w tej kwestii postępowanie rodzi społeczny niepokój. Niniejsze opracowanie ma więc szanse usystematyzować dotychczasowe doświadczenia, kreując wnioski de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, eksponując w szczególności przepis z art. 77 kodeksu wykroczeń oraz inne regulatory tej kwestii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX