Prawna ochrona języka regionalnego - OpenLEX

Kurzępa Elżbieta, Prawna ochrona języka regionalnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/1/36-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Prawna ochrona języka regionalnego

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo kulturowe, język regionalny, język kaszubski, mniejszości narodowe i etniczne, język pomocniczy

1.Język jako element bezpieczeństwa kulturowego

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego jest terminem często stosowanym na gruncie normatywnym, jednak nieposiadającym legalnej definicji. Stanowi ono kategorię prawną o charakterze interdyscyplinarnym, będącą przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin prawa, w tym prawa administracyjnego . W rozważaniach naukowych bezpieczeństwo znajduje się w kręgu badawczym obok takich terminów jak: wojna, pokój, wolność, suwerenność, prawa człowieka, sens życia czy edukacja (do i dla bezpieczeństwa), a także kryzys” .

W nauce prawa administracyjnego określono wiele definicji bezpieczeństwa publicznego, zarówno tych w ujęciu pozytywnym, jak i negatywnym. Spośród definicji bezpieczeństwa publicznego w ujęciu pozytywnym przytoczyć można chociażby pogląd Jerzego Zaborowskiego, zgodnie z którym „bezpieczeństwo publiczne to stan faktyczny wewnątrz państwa, który umożliwia bez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX