Falenta Paweł, Praktyka tworzenia prawa na podstawie istotnych założeń projektowanej ustawy o biegłych sądowych. Dylematy prawne i praktyczne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/4/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Praktyka tworzenia prawa na podstawie istotnych założeń projektowanej ustawy o biegłych sądowych. Dylematy prawne i praktyczne

Słowa kluczowe: biegły sądowy, powołanie, nieprawidłowości w pracy biegłego, ocena kwalifikacji biegłego

1.Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji

Projekt nowej ustawy o biegłych sądowych jest wynikiem postulatów wielu środowisk: sędziów, prokuratorów, ale również samych biegłych w zakresie uregulowania statusu biegłych w przepisach rangi ustawowej , przy jednoczesnym skumulowaniu rozproszonych regulacji . Nie oznacza to oczywiście derogacji innych aktów prawnych regulujących przedmiotową materię, stanowi jednak próbę ujednolicenia zasadniczego statusu biegłych sądowych.

2.Przepisy prawa, przy pomocy których zamierzano zrealizować cel

Projekt przedmiotowej ustawy, poza wymienionymi wyżej aktami prawnymi, jest pierwszą od 2005 r. próbą uregulowania statusu biegłych w akcie rangi ustawowej. Dotychczasowe zmiany miały jedynie charakter cząstkowy, w żaden sposób nierozwiązujący wielu problemów związanych z funkcjonowaniem biegłych sądowych.

3.Podjęte działania niesformalizowane

Dotychczas, pomimo wielu opinii krytycznych zarówno w środowiskach prawniczych, jak i wśród samych biegłych, nie podejmowano żadnych istotnych działań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX