Balwicka-Szczyrba Małgorzata, Balwicki Łukasz, Praktyka korzystania przez rady gminy z kompetencji do wprowadzania stref wolnych od dymu tytoniowego

Artykuły
Opublikowano: ST 2010/9/59-65
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Praktyka korzystania przez rady gminy z kompetencji do wprowadzania stref wolnych od dymu tytoniowego

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych rady gminy mogą ustalić, w drodze uchwały, miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. Przeprowadzona w artykule analiza ma na celu ustalenie, czy w okresie od 1.05.1996 r. do 1.07.2009 r. rady gminy często i w odpowiedni sposób korzystały z przyznanych im narzędzi prawnych do działania na rzecz ochrony zdrowia przed szkodliwym wpływem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Autorzy jednoznacznie stwierdzają, że aktywność rad gmin w zakresie wyznaczania miejsc wolnych od dymu tytoniowego we wskazanym okresie była niska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX